1 - Severní Plzeňsko - EVVO (životní prostředí)

1 - Severní Plzeňsko - EVVO (životní prostředí)

Print Friendly and PDF

Severní Plzeňsko - EVVO (životní prostředí)
Prezentace a Pracovní listy

 

Severní Plzeňsko - EVVO - Prezentace
náhled název výukového materiálu ke stažení
Řeka Berounka
6. - 9. ročník

(pdf - 45 snímků)
01_Reka_
Berounka.pdf (6,4 MB)
Řeka Střela
6. - 9. ročník 

(pdf - 25. snímků)
02_Reka_Strela
_prezentace.pdf (5,9 MB)
Jezera Plzeňského kraje
6. - 9. ročník

(pdf - 28 snímků)
03_Jezera_
Plzensk_kraje.pdf (4,1 MB)

Chráněná území v povodí Střely a Berounky
6. - 9. ročník
(pdf - 32 snímků)

04_Chranena_
uzemi.pdf (5,6 MB)
Zajímavé lokality severního Plzeňska
6.- 9. ročník

(pdf - 20 snímků)
05_Zajimave_lokality
_sopecna_cinnost.pdf (2,2 MB)
Hromnické jezírko
6. - 9. ročník

(pdf - 13 snímků)
06_Hromnicke
_jezirko.pdf (2,8 MB)

Přírodní rezervace Háj
6. - 9. ročník

(pdf - 13 snímků)

07_PR_Haj.pdf (5,2 MB)

Význačné rostliny v PR Háj
6. - 9. ročník

(pdf - 24 snímků)

08_Vyznacne_rostliny
_PR_Haj.pdf (7,3 MB)
Význační živočichové v PR Háj
6. - 9.  třída

(pdf - 19 snímků)
09_Vyznacni_zivocich
_PR_Haj.pdf (5,5 MB)
Der Fluss - Střela
6. - 9.  třída

(pdf - 10 snímků)
10_Prezentace_
Strela-Der Fluss Střela.pdf
(1,4 MB)
Odpad - Muhl
6. - 9.  třída

(pdf - 10 snímků)
11_Odpad_Muhl.pdf
(507,4 kB)
Der zoologische Garten in Pilsen
6. - 9.  třída

(pdf - 12 snímků)
12_Der_zoologische
_Garten_in_Pilsen.pdf (1,3 MB)

 


Severní Plzeňsko - EVVO - Pracovní listy
náhled název výukového materiálu ke stažení
Chemie
Laboratorní práce
(pdf - 1 strana)
Chemie_Laborat
_práce_Hromnicke
_jezirko.pdf (119,5 kB)
Pracovní list
č. 5 

(pdf - 1 stránka)
Chemie_
PL_jezirko.pdf (99,5 kB)
Německý jazyk
Der Fluss Střela - slovní zásoba
(pdf - 5 stran)
NJ_Der_Fluss_Strela
_text_slovni_zasoba
_PL_1,2.pdf (152,5 kB)

Wir müssen Mühl Trennen
(pdf - 3 strany)

NJ_Der_Muhl_odpad
_text_PL_1,2.pdf
(193,1 kB)
Der zoologische Garten in Pilsen
(pdf - 3 strany)
NJ_Der_zoologische
_Garten_in_Pilsen
_text_PL_1,2.pdf
(124,3 kB)
Arbeitsblatt - Mühl Trennen III
(pdf - 1 strana)
NJ_Odpad_PL_
3.pdf (228,1 kB)
Přírodopis
PR Háj - rostliny
(pdf - 2 strany)
Prirodopis_PL_1
_PR_Haj_rostliny.pdf (269,3 kB)
PR Háj - živočichové
(pdf - 2 strany)
Prirodopis_PL
_2_PR_Haj_zivocichove.pdf (264,5 kB)

Pracovní list č. 3 a č.4
(pdf - 2 strany)

Prirodopis_PL
_PR_Haj_3,4.pdf (180,7 kB)
Zeměpis

Pracovní list 1 - Jezera Plzeňského kraje
(pdf - 1 strana)

Zemepis_PL_1
_Jezera_Plz_kraje.pdf
(118,6 kB)
  

Pracovní list 2 - Řeka Berounka
(pdf - 2 strany)

Zemepis_PL_2
_Reka_Berounka.pdf
(134,6 kB)

Pracovní list 3 - Řeka Střela
(pdf - 2 strany)

Zemepis_PL_3
_Reka_Strela.pdf
(113,4 kB)

Pracovní list 4 - Ochrana přírody v povodí Střely a Berounky
(pdf - 1 strana)

Zemepis_PL_4
_Ochrana_prirody.pdf
(116 kB)

Zajímavé lokality v oblasti severního Plzeňska spjaté s těžbou
(pdf - 1 strana)

Zemepis_PL_5
_Zajimave_lokality
_Kaznejov.pdf
(240,1 kB)