1. ročník konference E-Bezpečí "Rizikové chování v kyberprostoru"

1. ročník konference E-Bezpečí "Rizikové chování v kyberprostoru" se konal 4. dubna 2010 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

První ročník konference E-Bezpečí byl zaměřen na problematiku nebezpečných komunikačních jevů, které jsou spojené s užíváním internetu a mobilních technologií. Konkrétně se jedná o problematiku kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, kyberstalkingu a dalších nebezpečných komunikačních technik. Konference navazuje na aktivity preventivně-edukačního projektu E-Bezpečí. Konference se také zabývala praktickými zkušenostmi škol s novými rizikovými jevy (rizikovým chováním v online prostředích), kauzuistikou (naši i celosvětovou), právním rámcem, preventivními opatřeními a dalšími aktivitami, které souvisejí se zvýšením bezpečnosti užívání ICT. 

Cílové skupiny zahrnovaly: 

 • Pedagogogy ZŠ, SŠ a VŠ (zejména metodiky primární prevence)
 •  
 • Ředitele ZŠ a SŠ
 • Policisty se zaměřením na prevenci (PIS)
 • Pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany
 • Další pracovníky, kteří se zaměřují na rizikové chování v kyberprostoru 
     
  Podívejte se na presentace účastníků konference, které vám pomohou s otázkami, jaké nebezpečí číhá na vaše žáky při jejich rizikovém chování na internetu a při on-line komunikacích.

 

Prezentace účastníků konference
V této části naleznete prezentace jednotlivých řečníků, ale i ty, na které se v obsáhlém programu nedostalo.

 • Raditsch, F. Prevence kriminality na lokální, regionální, národní i nadnárodní úrovni Spustit
 • Poláček, M. Splétání sítě prevence ve virtuálním světě Spustit
 • Vlachová, M. Kriminalita mládeže a související prevence Spustit
 • Fritscherová, J. Čím je prevence kriminality na místní úrovni Spustit
 • Kopecký, K., Macoun, T. Projekt E-Bezpečí a jeho aktivity v oblasti prevence, edukace a intervence Spustit
 • Vichtera, P. Evropský program bezpečnějšího internetu v České republice Spustit
 • Petráková, H. Linka bezpečí jako asistenční linka pomoci projektu Safer Internet Cz Spustit
 • Krajčová, J. Modrá linka - linka důvěry pro děti a mládež Spustit
 • Šmahel, D. Online rizika pro české děti: srovnání v rámci Evropy Spustit
 • Krejčí, V. Současný stav nebezpečných komunikačních jevů spojených s užíváním internetu u žáků ZŠ a SŠ Spustit
 • Ševčíková, A. Role v kyberšikaně a obtěžování na internetu Spustit
 • Bednář, V. Bezpečnostní rizika sociálních sítí Spustit
 • Eger, L. Sociální sítě a marketing Spustit
 • Filip, P. Sociální média - příležitost nebo hrozba? Spustit
 • Kazdová, J. Sociální sítě a jejich nebezpečí Spustit
 • Pešat, P. Komplexní přístup v boji proti nebezpečí z kyberprostoru aneb není jednoduché cesty... Spustit
 • Janák, M. Právní aspekty kybernetické šikany mezi mládeží Spustit
 • Ondráček, Z. Kyberstalking - právní úprava a činnost policie Spustit
 • Černá, A., Šmahel, D. Sebepoškozování v adolescenci: blog jako prostředek vytváření komunity Spustit
 • Blinka, L. Závislostní chování na internetu u dětí a adolescentů v ČR Spustit
 • Macháčková, H. Publikování informací na blozích: otevřenost a vnímaná rizika Spustit
 • Dvořák, O., Daněk, J. Možnosti ochrany žáků před nebezpečnými vlivy internetu a kontrolování jejich činnosti na PC ve výchovně vzdělávacím procesu na školách v Olomouci Spustit
 • Šobáňová, P. Net art – fenomén využitelný ve výchově i prevenci Spustit
 • Petránková, L. Dětská práva Spustit

   
 • E-Bezpečí a ukázky z terénu (praktická práce s žáky/učiteli/policisty v terénu) Spustit
 • E-Bezpečí (konferenční prezentace) Spustit
 • Výběr soutěžních videí soutěže Kybergrooming Spustit
 • Prezentace projektu E-Nebezpečí pro učitele (vzdělávání pro učitele ZDARMA) Spustit
 •  

  Klepnutím na Spustit se  spustí presentace přímo na stránce.