1. klíčová aktivita: INOVACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VE VÝUCE OBORŮ TEMATICKÉ OBLASTI MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

1. klíčová aktivita: INOVACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VE VÝUCE OBORŮ TEMATICKÉ OBLASTI MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

1. KLÍČOVÁ AKTIVITA

INOVACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VE VÝUCE OBORŮ TEMATICKÉ OBLASTI MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACEHlavním cílem 1. KA je inovace výchovně vzdělávací strategie ve výuce matematiky - zatraktivnit, zkvalitnit a zpestřit výuku matematiky, zvýšit zájem žáků o předmět a zlepšit jejich kompetence k učení a k řešení problémů. Inovací budou podpořeni všichni žáci školy, bude se soustředit na kontext přírodních a technických oborů, aby byl její obsah vztažený ke skutečnému životu.

 

Informace o plnění 1- klíčové aktivity k zahájení šk.r. 2013/23014

Základní informace o projektu OP VK Duhová škola - Inovace výchovně-vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov