1. KLÍČOVÁ AKTIVITA - Inovace výchovně vzdělávací strtegie ve výuce oborů tematické oblasti MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - KROUŽEK ZÁBAVNÁ MATEMATIKA