Organizace školního roku

Print Friendly and PDF

 

Organizace školního roku 2017/2018
 
Začátek vyučování: 4. září 2017 (pondělí)

1.pololetí končí :
2.pololetí končí :

31. ledna 2018 (středa)

29. června 2018 (pátek)

Podzimní prázdniny :
Vánoční prázdniny :

26. 10. - 27. 10. 2017 (čtvrtek + pátek)

začnou 23. 12. 2017 (sobota)  - končí 2. 1. 2018 (úterý)

začátek vyučování: 3. 1. 2018 (středa)

Pololetní prázdniny :
Jarní prázdniny :
Velikonoční prázdniny :

2. února 2018 (pátek)   
19. 2. – 25. 2. 2018

29.3. - 30.3. 2018 (čtvrtek + pátek)

Hlavní prázdniny :

budou trvat od neděle 1. 7. 2018 do pátku 31. srpna 2018
Školní rok 2017/2018:

školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.Organizace výuky ve školním roce 2017/2018

Organizace výuky ve školním roce 2017/2018 bude realizována ve smyslu VYHLÁŠKY č: 48/2005 – ZÁKONA 561/2004. (Vyhláška č: 48 / 2005, § 1, odstavec 1. – 6.)

1.vyučovací hodina………….7,45 – 8,30

2.vyučovací hodina………….8,40 – 9,25

VELKÁ PŘESTÁVKA

3.vyučovací hodina………….9,45 – 10,30

4.vyučovací hodina…………10,40 – 11,25

5.vyučovací hodina…………11,35 – 12,20

 POLEDNÍ  PŘESTÁVKA

6.vyučovací hodina………….13,15 – 14,00

7.vyučovací hodina………….14,10 – 14,55


 

Rozvrhy tříd pro školní rok 2016/2017
1. stupeň 2. stupeň
Rozvrhy pro 1. třídy
(1.A + 1.B)
 
Rozvrhy pro 2. třídy
(2.A + 2.B)
Rozvrhy pro 6. třídy
(6.A + 6.B)
Rozvrhy pro 3. třídy
 (3.A + 3.B)
Rozvrh pro 7. třídu
 
Rozvrhy pro 4. třídy
 (4.A + 4.B)

Rozvrhy pro 8. třídy
(8.A + 8.B)

Rozvrhy pro 5. třídy
(5.A + 5.B)
Rozvrh pro 9. třídu

 


 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017
třídní učitelka / učitel
1.A - Mgr. Iva Zelenková 6.A - Mgr. Naděžda Pluhařová
1.B - Mgr. Pavla Záturová 6.B -  Mgr. Petra Kratochvílová
2.A - Mgr. Zdeňka Havlenová 7.tř. - Mgr. Radka Lavičková
2.B - Mgr. Libuše Sajnerová 8.A - Mgr. Vladimíra Houbová
3.A - Mgr. Iva Kozlíková 8.B - Mgr. Ilona Barbořáková
3.B - Mgr. Edita Beranová 9.tř. - Mgr. Jiřina Brejníková
4.A - Mgr. Vladimír Mudra  
4.B -  Mgr. Eva Šimlová  
5.A - Mgr. Jitka Šteflová   
5.B - Mgr. Milena Mašková  
 
Mgr. Daniela Jeníčková  
Mgr. Tomáš Korelus Mgr. Václava Vitoušová – výchovný poradce
Mgr. Štěpán Vítovec Mgr. Miroslava Vazačová – zástupce ředitele
Mgr. Anna Divišová Mgr. Hana Patrichiová – ředitel školy
 
Školní družina: p. Iveta Říhová, p. Petra Čermáková, Bc. Zuzana Eschnerová
Asistent pedagoga: p. M. Schröpferová, Mgr. V. Ptáková, p. Iveta Říhová, p. Petra Čermáková, Bc. Zuzana Eschnerová
Plavčice - výuka plavání ve školním bazénu: p. Eva Menclová, Mgr. Štěpán Vítovec

 

 

Metodická zařízení ve školním roce 2017/2018
Metodické sdružení 1. stupeň Mgr. Z. Havlenová
Předmětová komise Čj a společenské vědy Mgr. V. Vitoušová
Předmětová komise matematika Mgr. D. Jeníčková
Předmětová komise cizí jazyky Mgr. R. Lavičková
Předmětová komise přírodní vědy Mgr. T. Korelus
Předmětová komise tělesné výchovy Mgr. Š. Vítovec


Třídní schůzky ve školním roce 2017/18

Třídní schůzky - 

Třídní schůzky - Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku


 

 

Rozvrhy tříd pro školní rok 2016/2017
1. stupeň 2. stupeň

 

 

Rozvrhy pro 1. třídy 
(1.A + 1.B)

 
Rozvrhy pro 2. třídy
(2.A + 2.B)
Rozvrhy pro 6. třídy
(6.A + 6.B) 
Rozvrhy pro 3. třídy
 (3.A
 + 3.B)
Rozvrh pro 7. třídu
 
Rozvrhy pro 4. třídy
 (4.A + 4.B)

Rozvrhy pro 8. třídy
(8.A
 + 8.B) 

Rozvrhy pro 5. třídy
(5.A + 5.B)
Rozvrhy pro 9. třídy
(9.A + 9.B