Organizace školního roku

Print Friendly and PDF

 

Organizace školního roku 2018/2019
 
Začátek vyučování: 3. září 2018 (pondělí)

1.pololetí končí :
2.pololetí končí :

31. ledna 2019 (čtvrtek)

28. června 2019 (pátek)

Podzimní prázdniny :
Vánoční prázdniny :

29. 10. - 30. 10. 2018 (pondělí + úterý)

začnou 22. 12. 2018 (sobota)  - končí 2. 1. 2019 (středa)

začátek vyučování: 3. 1. 2019 (čtvrtek)

Pololetní prázdniny :
Jarní prázdniny :
Velikonoční prázdniny :

1. února 2019 (pátek)   

25.2. - 3.3. 2019
18.4.(čtvrtek) + 19.4. ostatní svátek (pátek)

Hlavní prázdniny :

budou trvat od sobotzy 29. června do neděle 1. září 2019
Školní rok 2019/2020:

školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.Organizace výuky ve školním roce 2018/2019

Organizace výuky ve školním roce 2017/2018 bude realizována ve smyslu VYHLÁŠKY č: 48/2005 – ZÁKONA 561/2004. (Vyhláška č: 48 / 2005, § 1, odstavec 1. – 6.)

1.vyučovací hodina………….7,45 – 8,30

2.vyučovací hodina………….8,40 – 9,25

VELKÁ PŘESTÁVKA

3.vyučovací hodina………….9,45 – 10,30

4.vyučovací hodina…………10,40 – 11,25

5.vyučovací hodina…………11,35 – 12,20

 POLEDNÍ  PŘESTÁVKA

6.vyučovací hodina………….13,15 – 14,00

7.vyučovací hodina………….14,10 – 14,55


 

Rozvrhy tříd pro školní rok 2018/2019
1. stupeň 2. stupeň
Rozvrh pro 1. třídu
 
 
Rozvrhy pro 2. třídy
(2.A + 2.B)
Rozvrhy pro 6. třídy
(6.A + 6.B)
Rozvrhy pro 3. třídy
 (3.A + 3.B)
Rozvrhy pro 7. třídy
(7.A + 7.B)
Rozvrhy pro 4. třídy
 (4.A + 4.B)

Rozvrh pro 8. třídu
 

Rozvrhy pro 5. třídy
(5.A + 5.B)
Rozvrhy pro 9. třídy
(9.A + 9.B)

 


 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019
třídní učitelka / učitel
1.tř. - Mgr. Edita Beranová 6.A -  Mgr. Jiřina Brejníková
2.A - Mgr. Iva Zelenková 6.B -  Mgr. Václava Vitoušová
2.B - Mgr. Iva Kozlíková 7.A - Mgr. Naděžda Pluhařová
3.A - Mgr. Zdeňka Havlenová 7.B - Mgr. Petra Kratochvílová
3.B - Mgr. Libuše Sajnerová 8.tř. - Mgr. Radka Lavičková
4.A - Mgr. Milena Mašková 9.A - Mgr. Vladimíra Houbová
5.A - Mgr. Vladimír Mudra 9.BMgr. Ilona Barbořáková
5.B -  Mgr. Eva Šimlová  
 
Mgr. Tomáš Korelus Mgr. Daniela Jeníčková
Mgr. Štěpán Vítovec Mgr. Václava Vitoušová – výchovný poradce
Mgr. Anna Divišová Mgr. Miroslava Vazačová – zástupce ředitele
Mgr. Kateřina Beranová Mgr. Hana Patrichiová – ředitel školy
 
Školní družina: p. Iveta Říhová, p. Petra Čermáková, Bc. Zuzana Eschnerová
Asistent pedagoga: p. M. Schröpferová, Mgr. V. Ptáková, p. Iveta Říhová, p. Petra Čermáková, Bc. Zuzana Eschnerová, Mgr. Hana Šteflová
Výuka plavání ve školním bazénu: Mgr. Štěpán Vítovec

 

 

Metodická zařízení ve školním roce 2018/2019
Metodické sdružení 1. stupeň Mgr. Z. Havlenová
Předmětová komise Čj a společenské vědy Mgr. V. Vitoušová
Předmětová komise matematika Mgr. D. Jeníčková
Předmětová komise cizí jazyky Mgr. R. Lavičková
Předmětová komise přírodní vědy Mgr. T. Korelus
Předmětová komise tělesné výchovy Mgr. Š. Vítovec


Třídní schůzky ve školním roce 2018/2019

Třídní schůzky - 22. listopadu 2018 od 15:30

Třídní schůzky - 25. dubna 2019 od 15:30Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku: ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 15:00 - 17:30


 

 

Rozvrhy tříd pro školní rok 2016/2017
1. stupeň 2. stupeň

 

 

Rozvrhy pro 1. třídy 
(1.A + 1.B)

 
Rozvrhy pro 2. třídy
(2.A + 2.B)
Rozvrhy pro 6. třídy
(6.A + 6.B) 
Rozvrhy pro 3. třídy
 (3.A
 + 3.B)
Rozvrh pro 7. třídu
 
Rozvrhy pro 4. třídy
 (4.A + 4.B)

Rozvrhy pro 8. třídy
(8.A
 + 8.B) 

Rozvrhy pro 5. třídy
(5.A + 5.B)
Rozvrhy pro 9. třídy
(9.A + 9.B