Print Friendly and PDF
 

Organizace školního roku 2019/2020
 

 

Organizace školního roku 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020 (pdf)

Začátek vyučování: 2. září 2019 (pondělí)

1.pololetí končí :
2.pololetí končí :

30. ledna 2020 (čtvrtek)

30. června 2020 (úterý)

Podzimní prázdniny :
Vánoční prázdniny :

úterý 29. října a středa 30. října 2019
od pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020. 
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Pololetní prázdniny :
Jarní prázdniny :
Velikonoční prázdniny :

pátek 31. ledna 2020
2. března - 8. března 2020

čtvrtek 9. dubna 2020 + pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem 

Hlavní prázdniny :

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Školní rok 2020/2021:

Školní rok 2019/2020 začne v úterý 1. září 2020Organizace výuky ve školním roce 2019/20120

Organizace výuky ve školním roce 2017/2018 bude realizována ve smyslu VYHLÁŠKY č: 48/2005 – ZÁKONA 561/2004. (Vyhláška č: 48 / 2005, § 1, odstavec 1. – 6.)

1.vyučovací hodina………….7,45 – 8,30

2.vyučovací hodina………….8,40 – 9,25

VELKÁ PŘESTÁVKA

3.vyučovací hodina………….9,45 – 10,30

4.vyučovací hodina…………10,40 – 11,25

5.vyučovací hodina…………11,35 – 12,20

 POLEDNÍ  PŘESTÁVKA

6.vyučovací hodina………….13,15 – 14,00

7.vyučovací hodina………….14,10 – 14,55


 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020
třídní učitelka / učitel
1.A - Mgr. Zdeňka Havlenová 6.A -  Mgr. Kateřina Babičková
1.B - Mgr. Libuše Sajnerová 6.B -  Mgr. Vladimíra Houbová
2.tř. - Mgr. Edita Beranová 7.A - Mgr. Jiřina Brejníková
3.A - Mgr. Iva Zelenková 7.B - Mgr. Václava Vitoušová
3.B - Mgr. Iva Kozlíková 8.A - Mgr. Ilona Barbořáková
4.A - Mgr. Kateřina Beranová 8.B - Mgr. Petra Kratochvílová
4.B - Mgr. Hana Patrichiová 9. -  Mgr. Radka Lavičková
5.A - Mgr. Vladimír Mudra  
5.B. - Mgr. Jitka Šteflová  
 
Mgr. Tomáš Korelus - ředitel školy Mgr. Daniela Jeníčková
Mgr. Naděžda Pluhařová - zástupce ředitele Mgr. Václava Vitoušová – výchovný poradce
Mgr. Anna Divišová Mgr. Štěpán Vítovec
Mgr. Milena Mašková Mgr. Adéla Stará
Ing. Lenka Škabradová  
 
Školní družina: p. Iveta Říhová, p. Petra Čermáková, p. Michaela Šmidová
Asistent pedagoga: p. Petra Čermáková, p. Michaela Šmidová
Výuka plavání ve školním bazénu: Mgr. Štěpán Vítovec

 

 

Metodická zařízení ve školním roce 2019/2020
Metodické sdružení 1. stupeň Mgr. Z. Havlenová
Předmětová komise Čj a společenské vědy Mgr. V. Vitoušová
Předmětová komise matematika Mgr. J. Brejníková
Předmětová komise cizí jazyky Mgr. R. Lavičková
Předmětová komise přírodní vědy Mgr. T. Korelus
Předmětová komise tělesné výchovy Mgr. Š. VítovecTřídní schůzky ve školním roce 2019/2020

Třídní schůzky: 24. dubna 2020

Třídní schůzkyZápis do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021 
bude oznámen