ZŠ Kaznějov

Úřední deska základní školy

Základní škola Kaznějov,  Okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úřední deska základní školy Adresa školy : Školní ulice č. 479, Kaznějov PSČ : 331 51 Telefony : 373 332 126 …….....

Identifikace základní školy

Základní škola Kaznějov, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace I d e n t i f i k a c e    ZŠ Zařazení do sítě škol:  -...

Základní údaje o škole z Obchodního rejstříku

Z Obchodního rejstříku  Datum zápisu: 5.dubna 2003 Název:  Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo: Kaznějov, Školní 479, PSČ 331...

Zaměření školy

  Zaměření školy     ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla několikaletou snahou o inovaci pedagogického procesu a života vůbec. Dále vycházíme z analýzy vlastních...

Školská rada při ZŠ Kaznějov

Školská rada při ZŠ Kaznějov Datum ustavení : 16. 4. 2009 Předsedkyně školské rady: Mgr. Hana Šteflová Členové školské rady Zástupci MÚ Kaznějov : Jindřiška...

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD • Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace • Aktualizace : k 26.8.2010 • Mgr.Jiří Henžlík, ředitel školy  Ke stažení:  Školní řád 2010_2011.pdf (122,2 kB)   „Úmluva o právech dítěte“ - VALNÉ...

Evaluace a diagnostika na ZŠ

Evaluace a diagnostika na základní škole Od školního roku 2008/2009 zavádíme postupně ve spolupráci : metodická zařízení školy +  výchovný poradce  + ...

Autoevaluce školy a pravidla hodnocení žáků

Autoevaluace školy Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve škole.  Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a § 12 ZÁKONA č.561/2004 Sb. a...

Koncepce školy pro období 2005 - 2012

Základní   škola   K a z n ě j o v , okres Plzeň – sever Koncepce školy pro období 2005 - 2012 I.  Základní cíl : ...

Multikulturní výchova

Multikulturní výchova na ZŠ Vyučující budou do jednotlivých předmětů zařazovat vhodnou formou (přiměřenou věku žáků) jednotlivé aspekty multikulturní výchovy.   Klíčové místo v této oblasti budou zaujímat následující aspekty ...

Záznamy: 1 - 14 ze 14