Naše projekty

Projekt OP VK - Učení je skryté bohatství - inovace výuky ZŠ Kaznějov

 Základní projekt školy realizovaný v rámci OP VK v období od 1. června 2010 do 31. ledna 2012. Projekt Základní školy Kaznějov „UČENÍ JE SKRYTÉ  BOHATSTVÍ - INOVACE  VÝUKY  ZŠ KAZNĚJOV“  • realizovaný v...

Recyklohraní

Škola je zapojena do projektu Recyklohraní viz.: https://www.recyklohrani.cz/, kde se plní různé úkoly. 4. úkol byl, na vybranou melodii vymyslete „recyklační koledu“, která bude mít alespoň 3 sloky a  její text bude povinně obsahovat následující slova: zářivka, recyklace, příroda, odpad....

Projekt Ovoce do škol

ZŠ Kaznějov se v letošním školním roce 2009/2010 přihlásila do nově schváleného projektu EU Ovoce do škol, jehož cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí školního věku. Hlavním cílem projektu je omezení dětské obezity. Žáci 1. až 5. ročníku dostávali jednou týdně...

Projekt Pomozte dětem (KUŘE)

 Vánoční výstavka prací žáků ZŠ na konto nadace "Pomozte dětem"       Již 4. rokem pořádá Základní škola v Kaznějově v adventním čase předvánoční prodejní výstavku výrobků žáků určenou široké veřejnosti z řad rodičů i ostatních občanů Kaznějova a jeho...

Projekt Den stromů

V úterý 20. října 2009 oslavili žáci ZŠ Kaznějov „Den stromů“.  Celé školní akci zaměřené na tento svátek předcházely přípravy, během kterých žáci v rámci výuky přírodovědy a přírodopisu absolvovali botanicko-dendrologickou exkurzi v okolí boleveckých rybníků, besedy o...