Psaní speciálních znaků z klávesnice

06.11.2008 10:54

 

 

 

Příklad : @ = Alt + 64

\ = Alt + 92

€ = Alt + 0128

± = Alt + 0177

Ů = Alt + 0217

¶ = Alt + 0182

μ = Alt + 0181

 

 

 

 

Jak na to – Psaní speciálních znaků z klávesnice

 

 

 

Tabulka znaků

 

 

 

Jak na to – Psaní speciálních znaků z klávesnice

 

Občas potřebujeme napsat nějaký neobvyklý – speciální znak z klávesnice – a to právě ve

fontu, se kterým právě pracujeme např. v textovém nebo tabulkovém editoru, v presentaci

(např. Arial, Times New Roman …)

Podívejte se na tabulku, která vám umožní psaní těchto znaků, aniž si uživatel musí

pamatovat nejrůznější zkratky kombinací různých kláves na klávesnici …

Postup vyvolání znaku je pak standardní : Znak se vyvolá přidržením levé klávesy Alt +

přidáním kódu z numerické části klávesnice : do 127 přímo, od 128 s 0 před kódem

Vyzkoušejte ti to a tabulku si vytiskněte ….

Poznámka : Tento postup platí pro české textové fonty – nikoliv pro speciální fonty typu

Symbol nebo Wingdings , Wingdings 2, Wingdings 3.

 

1 / 2

 

Výukový materiál ZŠ Kaznějov

 

Jak na to … Psaní speciálních znaků z klávesnice

 

 

Určeno pro: Všechny – univerzální použití

Autor: František Žaloudek

Zdroj:

https://www.evropskaunie123.cz/download.php?file=file2.pdf

 

Formát: doc - pdf

Datum : 13.9.2008

 


 

Jak na to – Psaní speciálních znaků z klávesnice

 

Občas potřebujeme napsat nějaký neobvyklý – speciální znak z klávesnice – a to právě ve

 

 

 

 

Postup vyvolání znaku:

podržet levý Alt + kód

(do 127 přímo,

od 128 s 0 před kódem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 96 ` 128 160 192 Ŕ 224 ŕ! 65 A 97 a 129  161 ˇ 193 Á 225 á" 66 B 98 b 130 162 ˘ 194  226 â# 67 C 99 c 131 ƒ 163 Ł 195 Ă 227 ă$ 68 D 100 d 132 164 ¤ 196 Ä 228 ä% 69 E 101 e 133 165 Ą 197 Ĺ 229 ĺ& 70 F 102 f 134 166 ¦ 198 Ć 230 ć71 G 103 g 135 167 § 199 Ç 231 ç( 72 H 104 h 136 ˆ 168 ¨ 200 Č 232 č) 73 I 105 i 137 169 © 201 É 233 é* 74 J 106 j 138 Š 170 Ş 202 Ę 234 ę+ 75 K 107 k 139 171 « 203 Ë 235 ë, 76 L 108 l 140 Ś 172 ¬ 204 Ě 236 ě- 77 M 109 m 141 Ť 173 205 Í 237 í. 78 N 110 n 142 Ž 174 ® 206 Î 238 î/ 79 O 111 o 143 Ź 175 Ż 207 Ď 239 ď0 80 P 112 p 144  176 ° 208 Đ 240 đ1 81 Q 113 q 145 177 ± 209 Ń 241 ń2 82 R 114 r 146 178 ˛ 210 Ň 242 ň3 83 S 115 s 147 179 ł 211 Ó 243 ó4 84 T 116 t 148 180 ´ 212 Ô 244 ô5 85 U 117 u 149 181 μ 213 Ő 245 ő6 86 V 118 v 150 182 214 Ö 246 ö7 87 W 119 w 151 183 · 215 × 247 ÷8 88 X 120 x 152 ˜ 184 ¸ 216 Ř 248 ř9 89 Y 121 y 153 185 ą 217 Ů 249 ů: 90 Z 122 z 154 š 186 ş 218 Ú 250 ú; 91 [ 123 { 155 187 » 219 Ű 251 ű< 92 \ 124 | 156 ś 188 Ľ 220 Ü 252 ü= 93 ] 125 } 157 ť 189 ˝ 221 Ý 253 ý> 94 ^ 126 ~ 158 ž 190 ľ 222 Ţ 254 ţ? 95 _ 127 159 ź 191 ż 223 ß 255 ˙

32 64

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47

 

48

 

49

 

50

 

51

 

52

 

53

 

54

 

55

 

56

 

57

 

58

 

59

 

60

 

61

 

62

 

63

 

2 / 2

 

 

 

 

  racujeme
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 


fontu, se kterým právě pracujeme např. v textovém nebo tabulkovém editoru, v presentaci

(např. Arial, Times New Roman …)

Podívejte se na tabulku, která vám umožní psaní těchto znaků, aniž si uživatel musí

pamatovat nejrůznější zkratky kombinací různých kláves na klávesnici …

Postup vyvolání znaku je pak standardní : Znak se vyvolá přidržením levé klávesy Alt +

přidáním kódu z numerické části klávesnice : do 127 přímo, od 128 s 0 před kódem

Vyzkoušejte ti to a tabulku si vytiskněte ….

Poznámka : Tento postup platí pro české textové fonty – nikoliv pro speciální fonty typu

Symbol nebo Wingdings , Wingdings 2, Wingdings 3.

 

vvv
  Výukový materiál ZŠ Kaznějov