Multikulturní výchova

Czechkid – multikulturalita očima dětí

Czechkid – multikulturalita očima dětí   • Projekt Fakulty humanitních studií University Karlovy, Katedry oboru Občanský sektor , + Britské rady • Cílem projektu Czechkid – multikulturalita očima dětí je zkvalitnit vzdělávání na druhém stupni ZŠ a SŠ pomocí nových kurzů pro učitele a...