Ústavní zákony a státní symboly

Ústava České republiky

 Ústava České republiky – server Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR • Ústavní zákon č.1/1993 Sb. - kompletní aktualizované znění •   Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č....

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod – server Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. - kompletní aktualizované znění •     USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku...

Státní symboly ČR

Státní symboly  (Zdroj : www.hrad.cz) Státní symboly jsou předměty, které si stát ústavou určil jako své oficiální nezaměnitelné označení. Symboly vycházejí z tradic státu a stát reprezentují. Rozlišujeme velký státní znak a malý státní znak. Velký státní znak Velký státní znak je...