Historické dokumenty

1039 - Břetislavova dekreta

  Informace z Wikipedie Citace : "Břetislavova dekreta je soubor právních předpisů, který v roce 1039 nad hrobem svatého Vojtěcha v Hnězdně vyhlásil český kníže Břetislav I. Jedná se o nejstarší českou právní památku a významný historický pramen, který poskytuje významné informace o...

1212 - Zlatá bulla sicilská

Informace z Wikipedie : Zlatá bula sicilská Citace:  "Zlatá bula sicilská je souborem tří navzájem provázaných listin, jejichž význam v dějinách českého státu procházel významnými proměnami. Přemyslu Otakarovi I. ji 26. září 1212 vydal v Basileji budoucí římský král Fridrich II....

1348 - Zakládací listina Univerzity Karlovy

  Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7. dubna 1348 (český text) Zdroj: https://www.cuni.cz/UK-1391.html Karel, z Boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a český král. Na věčnou té věci paměť. Mezi tužbami našeho srdce a tím, co naši královskou mysl svou...

1409 - Dekret kutnohorský

  Dekret kutnohorský - Wikipedia Citace z Wikipedie :"  Dekret kutnohorský je listina omezující vliv cizinců na pražské univerzitě vydaná 18. ledna 1409 za vlády Václava IV., na jejím vzniku se podílel především Jeroným Pražský a Jan z Jesenice, přední členové reformní...

1415 - Páni Čeští a Morawští ...

Páni Čeští a Morawští, hojně w Praze i we krajích shromáždění, osmerým w táž slowa wyhotoweným psaním a přiwěšením 452 pečetí, horliwě domlauwají Otcům zboru Konstanského pro upáleni M. Jana z Husince a wězení M. Jeronyma  z Prahy. Zdroj:...

1423 - Listy Jana Žižky - Žižkův vojenský řád

Informace z Wikipedie " Žižkův vojenský řád Žižkův vojenský řád byl soupis pravidel a ustanovení, podle kterých se měla řídit husitská polní vojska. Vznikl roku 1423 krátce po bitvě u Hořic, za autora či spoluautora bývá považován samotný Jan Žižka (někdy je jeho autorství zpochybňováno)....

1609 - Majestát Rudolfa II. na náboženské svobody

Informace z Wikipedie Citace : " Majestát na náboženskou svobodu (obvykle známý jako Rudolfův Majestát) byla listina vydaná Rudolfem II. 9. července 1609. Tato listina potvrzovala svobodu náboženství v Českém království. Zároveň potvrzovala Českou konfesi, kterou jeho otec Maxmilián II....

1781 - Patent o zrušení nevolnictví

1. listopadu 1781 vydal císař Josef II. patent, kterým bylo zrušeno nevolnictví    Josef II. Habsburský, císař Svaté říše římské a nekorunovaný český král, byl panovníkem, který pokračoval v osvícenských reformách své matky Marie Terezie. Zasadil se mimo jiné o toleranci...

1914 - Mým národům - vyhlášení válečného stavu se Srbskem (1. světová válka)

Zdroj: Wikisource   Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo ráčil nejmilostivěji vydati tento Nejvyšší vlastnoruční spis a manifest: Milý hrabě Stürgkhu Vidělo se Mi, naříditi ministru Mého domu a věcí zahraničních, aby oznámil královské...

1918 - Pittsburská dohoda

  TEXT Pittsburská dohoda Česko-Slovenská Dohoda, uzavretá v Pittsburghu. Pa., dňa 30. mája 1918. Predstavitelia slovenských a českých organisácií vo Spoj. Štátoch, Slovenskej Ligy, Českého Národného Sdruženia a Sväzu Českých Katolíkov, porokovali za prítomnosti predsedu...

1918 - Prohlášení československé samostatnosti

18. října 1918 bylo v Paříži vydáno Prohlášení československé samostatnosti   Toto prohlášení podepsali : • Profesor T.G.Masaryk, předseda ministerské rady a ministr financí • Dr. Eduard Beneš, ministr zahraničních záležitostí a ministr vnitra • Gen. Dr. Milan Štefánik, ministr...

1918 - 1. schůze Národního shromáždění československého 14. listopadu 1918

1. schůze Národního shromáždění československého – 14. listopadu 1918   1. schůze Národního shromáždění československého – čtvrtek 14. listopadu 1918 Zdroj: Digitální knihovna PSP ČR Národní shromáždění československé 1918-1920 •...

1938 - Mnichovská dohoda s dodatky a prohlášeními

Mnichovská dohoda + dodatky a prohlášení Zdroj : https://www.fronta.cz/dokument/mnichovska-dohoda   Dohoda uzavřená mezi Německem, Spojeným královstvím, Francií a Itálií v Mnichově 29. září 1938 Mnichov 29. září 1938   Německo, Spojené...

1977 - Prohlášení Charty 77

Prohlášení Charty 77   Zdroj : https://libpro.cts.cuni.cz/charta/index.htm • Prohlášení Charty 77 [.pdf] [.doc] • Průvodní dopisy k Prohlášení Charty 77 [.pdf]  • A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z...

Záznamy: 1 - 14 ze 14