Historie (Kaznějovský zpravodaj)

Kaznějovský zpravodaj 1/2011

Zajímavosti z historie Kaznějova Kaznějovský zpravodaj 1/2011 březen str. 11-12                                   Pohled na...

Kaznějovský zpravodaj 3/2010

Z historie  Kaznějovský zpravodaj 3/2010 - strana 10   Zavedení poštovní služby v Kaznějově     První poštovní služba byla zavedena v Plasech dne 15. srpna 1848 a do jejího doručovacího obvodu patřila také obec Kazňov a proto veškerá korespondence adresovaná do Kazňova...

Kaznějovský zpravodaj 2/2010

Z historie   Kaznějovský zpravodaj 2/2010 - strana 9 Pro Kaznějovský zpravodaj připravil Mgr. Josef Křížek Obecní knihovny Zákonem ze 7. února 1919 byla upravena organizace lidových kursů občanské výchovy. V červenci téhož roku byl vydán zákon o zřizování obecních knihoven a v lednu roku 1920...

Kaznějovský zpravodaj 1/2010

Z historie : Nuly na konci letopočtu Zdroj: Kaznějovský zpravodaj 1/2010 duben (pdf - 2,3 MB) - str. 8 - 9   rok událost  1250 • papež Incent IV. potvrzuje založení a nadání...

Kaznějovský zpravodaj 1/2009

Z historie - Kaznějovský zpravodaj 1/2009  -  str. 9 - 10   rok O čem nám vypravuje „devítka" na konci letopočtu KAZNĚJOVSKÁ VÝROČÍ 1439 • morová epidemie v...

Kaznějovský zpravodaj 3/2008

Z historie - Kaznějovský zpravodaj 3/2008  - str. 16 - 17     Čestní občané Kaznějova   Každá společnost oceňovala snahu lidí o rozkvět života v obci, ve které působili. Jejich práci, která měla...

Kaznějovský zpravodaj 2/2008

Z historie (Kaznějovský zpravodaj 3/08 – str. 10) • Sto let veřejného osvětlení • Školní výlet •   Sto let veřejného osvětlení   V roce 1900 získává veškerý majetek firmy Johan David Starck –...

Kaznějovský zpravodaj 1/2008

Z historie (Kaznějovský zpravodaj 1/2008 – str. 11) • O čem nám vypravuje „osmička“na konci letopočtu :KAZNĚJOVSKÁ VÝROČÍ •   O čem nám vypravuje „osmička“na konci letopočtu KAZNĚJOVSKÁ VÝROČÍ   ...

Kaznějovský zpravodaj 4/2007

Z historie (Kaznějovský zpravodaj 4/2007 – str. 10) • Církevní správa na bývalém kralovickém okrese (Situace kolem roku 1930) •   Církevní správa na bývalém kralovickém okrese  Situace kolem roku 1930 ...

Kaznějovský zpravodaj 3/2007

Z historie (Kaznějovský zpravodaj 3/2007 – str. 11) • Trocha historie nikoho nezabije!!! • HISTORIE KAZNĚJOVSKÝCH HOSPOD /RESTAURACÍ/   Trocha historie nikoho nezabije!!! Z HISTORIE KAZNĚJOVSKÝCH HOSPOD /RESTAURACÍ/ ...

Kaznějovský zpravodaj 2/2007

Z historie (Kaznějovský zpravodaj 2/2007 – str. 10) - Trocha historie nikoho nezabije • Jaroslav Patejdl - kaznějovský rodák, příslušník partyzánské brigády Jana Žižky • Tragédie kantora Antonína Kankrlíka   Jaroslav Patejdl - kaznějovský rodák,  ...

Kaznějovský zpravodaj 4/2006

Z historie (Kaznějovský zpravodaj 4/2006 – str. 12-14) • Zastavme se, zavzpomínejme ... (str. 12) • Zajímavá návštěva na chemickém závodě v Kaznějově (str. 13-14)   ZASTAVME SE, ZAVZPOMÍNEJME .....   ...

Kaznějovský zpravodaj 2/2006

Z historie (Kaznějovský zpravodaj 2/2006 – str. 16-20) • Zápis sepsaný na první schůzi národního výboru v Kaznějově, která se konala dne 7. května 1945, v místnostech obecního úřadu (str. 16-17) • Zdražení piva (str. 17) • Historické dokumenty (str. 18-20)   ...