Keramický kroužek

 
Již několik let se žáci naší školy zapojují do práce v keramickém kroužku. Kroužek je pro všechny žáky školy od 1. do 9.třídy. Seznamují se, jak pracovat s hlínou, vytvářejí výrobku od nejjednodušších, práce s plátem hlíny, až po vlastní výrobky, učí se práci s glazurou, pomocí barvítek vytvářejí vlastní kachlíky. 

Výrobky si žáci odnášejí domů, ale vyrábíme i výrobky pro různé aktuální akce školy, např.každoroční  předvánoční výstavka pod názvem "Děti pomáhají dětem" nebo výrobky pro Dům s pečovatelskou službou. Některými výrobky žáků postupně zdobíme i prostory školy, např. jídelnu, vstup do jídelny a k Lidové škole umění. 

Pro všechny zájemce z řad rodičů a veřejnosti se každoročně pořádá i Den otevřených dveří, kde je jednou z dílen i keramická dílna. 

V jarních dnech pracujeme i ve venkovní učebně.
 
 
Metodické materiály 
Vypracovala Mgr. Radka Lavičková
číslo název a odkaz na stránku webu počet stran ke stažení
1 Výrobky z hrnčířského kruhu 3 Keramika - ML č.1.pdf (639212)
2 Modelování z plátu – vitrážní okénka  2 Keramika - ML č.2.pdf (583461)
3 Modelování z plátu – chaloupky  3 Keramika - ML č.3.pdf (590518)
4 Modelování z hroudy hlíny – kočka, pavouk  2 Keramika - ML č.4.pdf (465203)
5 Modelování z kusu hlíny – zvonkohra  3 Keramika - ML č.5.pdf (614189)
6 Modelování z plátu – závěsný vánoční zvoneček  3 Keramika - ML č.6.pdf (643360)
7 Práce s formou – vykrajovaná koule 2 Keramika - ML č.7.pdf (570615) 
8 Modelování z válečků – pes, kočka  3 Keramika - ML č.8.pdf (767614)
9 Modelování z hlíny (spojení více technik) – drak 4 Keramika - ML č.9.pdf (513217)
10 Modelování z hlíny (spojení více technik) – další výrobky  6 Keramika - ML č.10.pdf (1146202) 

 

Práce keramického kroužku
stránka webu poznámka
Fotogalerie - tvorba a práce keramického kroužku 36 fotografií
Z práce keramického kroužku 10 fotografií
Keramický kroužek ve školním roce 2016/2017