Dokumenty ČR

Ústava České republiky

  • Ke stažení : Ústava České republiky (Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v aktualizovaném znění - pdf) • Zdroj : Ústava České republiky – server Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (kompletní aktualizované znění) Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993...

Listina základních práv a svobod

• Ke stažení : Listina základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 3/1993 Sb., v aktualizovaném znění - pdf)  • Zdroj : Listina základních práv a svobod – server Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Kompletní aktualizované znění)     USNESENÍ předsednictva České národní...

Státní symboly

Zdroj: https://www.hrad.cz/cz/stat_symboly/index.shtml Státní symboly jsou předměty, které si stát ústavou určil jako své oficiální nezaměnitelné označení. Symboly vycházejí z tradic státu a stát reprezentují. Rozlišujeme velký státní znak a malý státní znak.   Velký státní...