Identifikace školy

 
Základní škola Kaznějov,
okres Plzeň - sever,
příspěvková organizace

I d e n t i f i k a c e    ZŠ

Zařazení do sítě škol:

 - s účinností od 23.3.1996 - č.j.490/95-006-002

 - s účinností od 1.5.1999 – č.j.490/95-006

 - s účinností od 1.1.2000   - č.j.854/99

 - s účinností od od 1.1.2001   - č.j.21 067/01-21

 - s účinností od 1.1.2003   - č.j.31 158/02-21

Název školy: „ Základní škola Kaznějov , okres Plzeň-sever, příspěvková organizace“

Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Korelus, ředitel školy

Identifikátor zařízení: 600 071 332

Adresa:   331 51 Kaznějov , Školní ulice 479

Právní forma :    příspěvková organizace

Zřizovatel:    Město Kaznějov

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Základní škola…kapacita  540 žáků…IZO: 102 328 307

Školní družina…kapacita  120 žáků…IZO: 115 600 353

Školní jídelna......kapacita  540 žáků…IZO: 102 764 590

IČO : 606 110 14

DIČ : CZ 606 110 14

Bankovní spojení:

ČOB 181414797/0300

ČOB 181988045/0300 – FKSP

Datová schránka: i6cmngr