šk.r. 2016/2017

Slavnostní předání vysvědčení žákům třídy 9.A na MěÚ Kaznějov - 30. června 2017

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd na MěÚ Kaznějov   Velká pozornost se věnuje každý rok prvňáčkům, kteří plni očekávání přicházejí do školy, aby slavnostně zahájili svoji školní docházku. A na druhé straně jsou tady žáci 9.tříd, kteří 30.6. naposledy zamíří do školy, aby poté na MěÚ...

Sportovní den na II. stupni - 28. června 2017

Sportovní den na II. stupni.   Ve středu 28.6. 2017 od 9.45  probíhal v tělocvičně a na novém Oranžovém hřišti tradiční „Sportovní den“. Třídy II. stupně sestavily družstva na minikopanou a přehazovanou. V tělocvičně probíhaly zápasy v přehazované pod vedením rozhodčího...

Loučení 9. tříd s učiteli a se spolužáky - 28. června 2017

Loučení 9. tříd s učiteli a se spolužáky   Stalo se již tradicí, že se v posledním týdnu žáci 9. tříd loučí se svými učiteli a s žáky na II. stupni. Letos rozloučení proběhlo ve středu 28.6.2017 ve školní jídelně. Již kolem 7. hodiny ráno žáci přišli do školy, aby připravili...

Dějepisná exkurze - Lidice, Krakovec - 22. května 2017

Dějepisná exkurze - Lidice, Krakovec - 22. května 2017                                    U příležitosti 75 let od vyhlazení obce Lidice a 70 let od položení základního kamene k výstavbě nových Lidic...

Školní výlet 2.A a 2.B – Radyně a Nepomuk - 6. června 2017

Školní výlet 2.A a 2.B – Radyně a Nepomuk     V úterý  6. června si děti i paní učitelky ze 2.tříd užily úžasný výlet na Radyni a do zábavného parku v Nepomuku. Všichni jsme prožili parádní den a vrátili jsme se s krásnými pocity toho nejlepšího...

Pasování prvňáčků na čtenáře – 6. června 2017

Pasování prvňáčků na čtenáře – 6. června 2017     Na konci každého prvního ročníku je již na ZŠ Kaznějov zvykem a tradicí, že se všichni prvňáčkové ze školy pasují v místní kaznějovské knihovně na čtenáře.     Dne 6. června 2017 od 8 hodin dopoledne se...

DEN DĚTÍ pro žáky 1. stupně – 2. června 2017

DEN DĚTÍ PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ – 2. června 2017     Naši žáci 5. Tříd připravili pro své mladší spolužáky ke Dni dětí hravé dopoledne plné zajímavých a nápaditých atrakcí. No posuďte sami z přiložených fotografií. Děti se bavily a svůj sváteční den si patřičně užilyJ Mgr....

Den Země - 29. května 2017

DEN ZEMĚ – 29. 5. 2017       Dne 29. 5. 2017 se na ZŠ Kaznějov uskutečnil Den země. Tuto akci připravil pro žáky školy Dům dětí a mládeže Radovánek z Kaznějova.     Ten den ráno vyšli žáci ze základní školy se svými třídními učitelkami směrem ke...

Vlastivědný zájezd Františkovy Lázně - 29. dubna 2017

Vlastivědný zájezd Františkovy Lázně     Na přelomu dubna a května se opět se žáky z Dolní Bělé uskutečnil jarní zájezd. Hlavní náplní byla návštěva Františkových Lázní.     Nejprve nás čekalo několik menších zastavení. První se konalo v Kynšperku...

Velikonoce v 1.A - duben 2017

VELIKONOCE V 1. A     Žáci z 1.A si před Velikonocemi vyrobili krásné malované kraslice pod vedením paní Mazuchové z DDM Radovánek Kaznějov. Vyrobené a povedené kraslice si nakonec odnesli domů. Zdeňka Havlenová  

1 | 2 | 3 >>