šk.r. 2013/2014

24. dubna 2014 - Okresní finále AŠSK Plzeň – sever mladších žáků v minifotbale

Okresní finále AŠSK Plzeň – sever mladších žáků v minifotbale   Dne 24. 4. 2014 se na fotbalovém stadionu FK Bohemia Kaznějov pod záštitou ZŠ Kaznějov uskutečnilo okresní finále AŠSK Plzeň – sever mladších žáků v minifotbale. Turnaje se zúčastnilo devět škol. Družstvo ZŠ Kaznějov ve...

Březen - duben 2014 - Přednáška v oblasti EVVO – „Karibik. Československá námořní plavba.“

Přednáška v oblasti EVVO – „Karibik. Československá námořní plavba.“ Březen, duben 2014        V rámci EVVO a udržitelnosti Grantového projektu „UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ – INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“ který je realizován v programu OP VK, registrační číslo projektu...

Únor 2014 - Maškarní bál

MAŠKARNÍ BÁL – ÚNOR 2014 Opět po roce se všichni žáci 1. st. a jejich paní učitelky převlékli do karnevalových masek a přišli si společně zadovádět do naší tělocvičny. Pod vedením p. uč. Beranové se dosyta tanečně zařádili a naučili se novému tanci a pak si také zasoutěžili. A která maska nakonec...

30. ledna 2014 - Návštěva prvňáčků v mateřské škole

NÁVŠTĚVA PRVŇÁČKŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE – 30. ledna 2014   Na konci 1. pololetí, kdy naši prvňáčkové dostali své první vysvědčení, šli se do mateřské školy v Kaznějově podívat na své mladší kamarády a pochlubit se s vysvědčením svým paním učitelkám. Děti ze školky své bývalé kamarády...

leden - únor 2014 - Celoškolní kolo ve stolním tenisu

CELOŠKOLNÍ KOLO VE STOLNÍM TENISU – LEDEN 2014     V lednu 2014 se sportovně nadšení učitelé Mgr.Mudra, Mgr.Vítovec a Mgr.Mašková  rozhodli uspořádat 1. ročník celoškolního turnaje ve stolním tenisu a vytvořit tak tradici tohoto sportovního zápolení. Přihlášení žáci a...

23. ledna 2014 - Kouzelník Waldini mezi dětmi ve školní družině

     ŠD poskytuje dětem zájmovou a vzdělávací činnost, probíhá koordinace se školou, třídními učiteli, ZUŠ, zájmovými kroužky, ...      Pořádá mezi družinové soutěže, výchovné besedy, sportovní a společenské akce např. "KOUZELNÍK WALDINI", který se konal 23.1.2014....

20. prosince 2013 - Vánoční besídka v 2. A

 VÁNOCE VE 2. A          Prosinec je měsíc, kdy se žáci ve třídách chystají na oslavu Vánoc.     I tentokrát děti z 2. A nacvičovaly pásmo - vánoční vystoupení pro rodiče. Kromě básniček a písniček si druháčci  zahráli i pohádku „Dva...

5. prosince 2013 - Čertí školička

Jako každý rok byla pro naše nejmenší žáky připravena čertí školička. Žáci 9. ročníků se převlékli za čerty, anděly a Mikuláše a navštívili všechny děti na 1. st. ZŠ. S těmi zlobivějšími si povídali čerti, kterým samozřejmě museli slíbit, že už budou hodnější.  Nakonec všechny děti...

2. září 2013 - Slavnostní uvítání prvňáčků

Jako v předešlém roce sešli se dne 2. září 2013 malí prvňáčkové se svými rodiči ve školní jídelně, kde je slavnostně přivítala ředitelka školy Mgr. Hana Patrichiová a starosta města Kaznějova ing. Petr Sýkora. Jejich třídní učitelky Mgr. Hana Šteflová a Mgr. Libuše Sajnerová si po slavnostním...