Výukové materiály

2010-2011 Evropský diář – Něco za to stojí! a Příručka učitele

europadiary.eu  Spousta informací o: Evropské unii profesních příležitostech zdraví a bezpečnosti ekologii.   Diáře sestavené nadací Generation Europe Foundation ve spolupráci s Generation Europe v České republice poskytuje...

Panorama Evropské unie

V Koutku snadné četby na portálu EUROPA je k k dispozici stručná informace o EU - Panorama Evropské unie ve formě brožury ke stažení a v elektronické podobě.   Panorama Evropské unie - brožura Panorama EU -...

Jak funguje Evropská unie

Jak funguje Evropská unie (Váš průvodce po institucích EU) • Evropská komise , Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007 • Ke stažení (pdf – 3 MB – 52 stran)    Evropská unie (EU) je jedinečná. Není federálním státem jako Spojené státy americké, neboť její členské...

Orgány a ostatní instituce EU

Orgány a ostatní instituce EU https://europa.eu/institutions/index_cs.htm Evropská unie (dále jen „EU“) není federací jako Spojené státy americké. Není ani pouze organizací pro spolupráci mezi vládami jako OSN. Je ve své podstatě jedinečná. Země, které tvoří EU, (její „členské státy“), zůstávají...

Ve službách evropských občanů - Co pro vás dělá Evropská komise

   Ve službách evropských občanů - Co pro vás dělá Evropská komise – brožura ke stažení (pdf – 415 KB - 28 stran)      Evropská unie je v současné době domovem občanů 27 evropských států. RozhodnutíEU, například o zavedení eura nebo opatření na ochranu životního prostředí...

Diáře Něco za to stojí - pro žáky i učitele

  Evropský diář - Něco za to stojí a Příručka učitele Ke stažení (verze 2009/10, verze 2010/11 není zatím k dispozici) Diář  pdf - 6 MB - 96 stran Příručka pro učitele pdf - 1,4 MB - 32...