Servery EU

Portál EUROPA

Portál EUROPA • EUROPA je hlavní portál Evropské unie (https://europa.eu ). Přináší informace o všech událostech v EU a další informace o evropské integraci. Uživatelé zde naleznou veškeré informace o platné legislativě a legislativním procesu, přístup na webové stránky všech institucí EU a...

Europa - Portál Evropské unie

EUROPA - portál Evropské unie Oficiální internetové stránky Evropské unie v češtině: https://europa.eu/index_cs.htm sekce podsekce O Evropské unii Základní informace • Orgány a instituce Evropské...

EUROPA - Lisabonská smlouva - Smlouva pro Evropu 21. století

EUROPA - Lisabonská smlouva - Smlouva pro Evropu 21. století • Specializované webové stránky na portálu EUROPA věnované Lisabonské smlouvě V sekci Smlouva pro 21. století je uvedeno:  " Evropa se za posledních padesát let změnila a změnil se i svět. V dnešním globalizovaném a...

Evropský parlament

Evropský parlament - české stránky   Evropský parlament je volen občany Evropské unie, aby zastupoval jejich zájmy. Jeho počátky sahají do padesátých let a do období vzniku zakládajících smluv a od roku 1979 jsou jeho členové voleni přímo občany, které zastupují. Volby se konají každých pět...

Rada Evropské unie

Rada Evropské unie - české stránky      Rada Evropské unie – základní informace    Rada je hlavní rozhodovací institucí Evropské Unie. Stejně jako Evropský parlament byla i Rada zřízena v padesátých letech zakládajícími smlouvami. Zastupuje členské státy a jejich...

Předsednictví v Radě EU

Předsednictví v Radě EU Jednotlivé členské země Evropské unie střídavě předsedají Radě EU. Nejde jen o formální záležitost, ale je to jeden z nejdůležitějších nástrojů, jakým mohou členské země ovlivnit tvář a chod EU. Funkční období předsednictví trvá šest měsíců a členské...

Evropská komise

Evropská komise Komise je nezávislá na vnitrostátních vládách. Jejím úkolem je zastupovat a bránit zájmy EU jako celku. Sestavuje návrhy nových evropských právních předpisů, které předkládá Evropskému parlamentu a Radě. Je také výkonnou složkou EU – tj. odpovídá za provádění rozhodnutí Parlamentu...

Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv   K vašim službám Činnosti Tisk Případy Zdroje Stručný popis činnosti Evropského veřejného ochránce práv • Na první pohled (Dvoustránkový leták - Stáhnout tuto publikaci ve formátu PDF (560KB) ) • Mohl by Vám pomoci ? (4...

2007 - Evropa slaví - 50. výročí Římské smouvy

Server EUROPA věnoval v roce 2007 specializované stránky 50. výročí EU: Evropa slaví - 50. výročí Římské smlouvy. Tyto stránky jsou od 1. února 2008 v režimu archivu. Podpisem Římské smlouvy dne 25. března 1957 byla založena naše evropská rodina. O padesát let později se sbližujeme...