Aktivní evropský občan

Jak se stát aktivním evropským občanem

On-line manuál  "Jak se stát aktivním Evropským občanem"  (v sekci Aktivní evropský občan na serveru www.cpkp.cz ) • Informace o manuálu Jak se stát aktivním evropským občanem a jeho kapitolách • Odkazy k manuálu • On-line manuál -– vstup zde   Úvod   ...

Občanská společnost v Evropské unii

Občanská společnost v Evropské unii - sekce serveru Občanská Společnost (návod k použití) •  Evropské občanství •  Jak komunikovat s EU : Veřejné konzultace EK, Komunikace s EP, Lobbying, Komunikace s EHSV •  Finanční podpora z EU, strukturální fondy • ...

KOMPAS – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

• Z anglického originálu COMPASS, A manual on human rights education with young people, vydaného Radou Evropy roku 2003 ve druhém vydáni, přeložili Eva a Martin Potužníkovi. • Pro Národní institut děti a mládeže, Českou národní agenturu MLÁDEŽ vydalo nakladatelství Argo (Praha 2006)   ...