Zákony a předpisy

Ústavní zákony
Ústava České republiky

ústavni zákon č. 1/1993 Sb.
v aktuálním znění
na webu Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky


 
Listina lidských práv
a svobod


ústavni zákon č. 2/1993 Sb.
v aktuálním znění
na webu Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky
   
   

 

Školská legislativa
Sekce legislativa
na webových stránkách
 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


V této sekci najdete úplná znění právních předpisů se zapracováním novel, dále stanoviska a jiné právní dokumenty

Dokumenty jsou členěny do sekcí:

Školský zákon
ve znění účinném od 15.2.2019


pdf skolskyzakon-k15.2.2019.pdf

doc skolskyzakon-k15.2.2019.docx

vyhlášky ke školskému zákonu

 

Mezinárodní úmluvy

Sdělení  č . 104/1991 Sb.

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí

 o sjednání
Úmluvy o právech dítěte


(+ text Úmluvy)
Školská legislativa
Sekce legislativa
na webových stránkách
 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


V této sekci najdete úplná znění právních předpisů se zapracováním novel, dále stanoviska a jiné právní dokumenty

Dokumenty jsou členěny do sekcí: