Naše akce ve šk.r. 2017/2018

Vycházka k soutoku Kaznějovského potoka a řeky Střely - 27. 6. 2018

Vycházka k soutoku Kaznějovského potoka a řeky Střely       27.6. 2018 žáci VI.A třídy se svojí třídní učitelkou vyrazili na  přírodovědnou vycházku k soutoku Kaznějovského potoka a řeky Střely. Cestou se seznámili se stanovištěm NS Kaznějov u ČOV a poté při...

Sportovní den na II. stupni - 26. 6. 2018

Sportovní den na II. stupni - 26.6.2018       Každý rok se na závěr školního roku koná na II. stupni sportovní den. Letos se uskutečnil dne 26.6., kdy v tělocvičně probíhala soutěž v přehazované pod vedením pana J.Svobody.  V přehazované se na...

Exkurze do Techmánia science centra v Plzni - 18. 6. 2018

Exkurze do Techmánia science centra v Plzni     Naše škola zakoupila v květnu 2018 paušální vstupenku pro naši školu do tohoto známého populárně naučného centra. Za vstupné 50,-Kč žáci mohou navštívit expozice Planetária, vlastní Techmánie, mohou zhlédnout filmy...

Plavba za pokladem kapitána Černovouse - 12. 6. 2018

Plavba za pokladem kapitána Černovouse-12.6. 2018       Paní Ing. Radana Sedláčková z nakladatelství THOVT přijela do městské knihovny a předvedla nám jeden ze svých programů a tím jsou takzvané Motivační hry. Toto nakladatelství se věnuje dětské literatuře a zabývá se...

Výlet do Blatné a Kadova - 6. 6. 2018

Výlet  do Blatné a Kadova       Dne 6.6. 2018 žáci VI.A a VI.B během svého výletu navštívili expozice zámku Blatná, kde se mimo jiné dozvěděli zajímavé informace o zdejším pobytu známého biologa J. E. Purkyně, který zde jako student v letech 1810 - 1813 učil děti...

Volná vstupenka do ZOO Plzeň - 6. 6. 2018

Volná vstupenka do ZOO Plzeň       V roce 2017 jsme s žáky 5.B  pilně navštěvovali místní knihovnu a účastnili se soutěže o získání volné vstupenky do ZOO Plzeň. Úkolem každého soutěžícího bylo vypůjčovat si knihy s přírodovědnou tématikou. Z dvaceti...

Školní výlet 2. A a 2. B - Vodní hrad Švihov a zábavný park v Nepomuku - 30. 5. 2018

Školní výlet 2. A a 2. B Vodní hrad Švihov a zábavný park v Nepomuku       Blíží se závěr školního roku a s ním jsou spojené školní výlety. Žáci 2. ročníků ZŠ Kaznějov jeli na výlet ve středu 30. 5. 2018. Autobus odvezl  společně všechny tyto děti s jejich...

Solasido – 29. 5. 2018

Solasido – 29. 5. 2018         Pěvecká soutěž SOLASIDO má v Kaznějově již patnáctiletou tradici a vždy po 2-3 letech se žáci naší školy stanou velkými pěveckými hvězdami.        Samotné soutěži předchází konkurz, kde odborná porota...

Vlastivědný zájezd - SOOS a hrad Vildštejn - květen 2018

 Vlastivědný zájezd - SOOS a hrad Vildštejn       Na začátku května ZŠ v Dolní Bělé opět pořádala „Vlastivědný zájezd“. Velmi rádi jsme se s několika žáky ze 3., 6. a 7. tříd připojili.      Vyrazili jsme časně ráno a jeli rovnou až...

Beseda žáků 2. A s knihovnicí p. Tůmovou Téma : Večerníček - 26. 4. 2018

Beseda žáků 2. A s knihovnicí p. Tůmovou Téma : Večerníček     Na jaře 26. 4. 2018 odchází žáci 2. A po svačině do knihovny v Kaznějově. Zde již na ně čekala paní knihovnice Tůmová. Pohodlně se usadili na sedačky a kolem sebe měli rozložené knihy s různými...

Den Země - duben 2018

Den Země – duben 2018       Koncem dubna žáci 1. stupně oslavili Den Země. Oslava probíhala spolu s DDM, který pro nás celou akci připravil. Všichni jsme se ráno sešli na hřišti za Kaznějovem, kde již bylo připraveno několik stanovišť s úkoly. Nejprve musela každá...

Chlebíčky, bagetky i jednohubky ve 2. A - duben 2018

Chlebíčky, bagetky i jednohubky ve 2. A     Je tomu již téměř rok a měsíc, kdy letošní žáci z 2. A si sami ve škole vyrobili svoji svačinku. Byla to jednoduchá svačinka – různé jednohubky. Nyní jsme starší, tak jsme si při hodině Pč v rámci Stolování a výroby jednoduchých...

Prodáváme želvy - duben 2018

Prodáváme želvy     Chovatelský kroužek na ZŠ Kaznějov zaznamenal další úspěch. V srpnu 2017 se v inkubátoru vylíhlo pět roztomilých želviček. Nyní po sedmi měsících jsou z nich krásní a životaschopní jedinci, a protože nemáme dostatek prostoru pro rozšíření...

Ovoce, zelenina a mléko do škol zdarma - duben 2018

Ovoce, zelenina a mléko do škol zdarma       Dotační program Ovoce a zelenina do škol byl v České republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací...

Matematický klokan - 27.3.2018

Matematický klokan     Máte rádi logické úlohy? Pak by vás určitě zaujala mezinárodní soutěž Matematický klokan, které se zúčastňuje pravidelně naše škola společně s asi 6 miliony dětí ze 60 zemí světa… Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže...

Výroba velikonočních věnců ve 2.A - březen 2018

Výroba velikonočních věnců ve 2. A     Týden před Velikonocemi v březnu 2018 jsme ve 2. A ve spolupráci s Radovánkem vyráběli skutečné velikonoční věnce. Žáci si z domova donesli větvičky břečťanu, popř. větvičky břízy a několik půlek vajíček. Paní Mazuchová...

Listování - březen 2018

LiStOVáNí       Začátkem března proběhlo na naší škole již tradiční LiStOVáNí s hercem Lukášem Hejlíkem a jeho kolegyní Věrou Hollou. Toto divadelní představení s knihou v ruce je zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový...

Školní karneval - 2.3.2018

Školní karneval 2.3. 2018           „Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst…“ Samozřejmě máme rádi zvířata , ale i děti a hlavně děti převlečené  za zvířata ! Jen nemáme rádi děti, kteří se jako zvířátka...

Trocha poezie nikoho nezabije - únor 2018

Trocha poezie nikoho nezabije…   …řeklo si 30 žáků naší školy a dorazilo na konci února na školní kolo recitační soutěže. Pochvala patří všem soutěžícím za zájem, nadšení pro poezii, práci navíc a pěkné výkony.     Zvítězit však mohou jen ti nejlepší, a těmi...

Pohádková 3.A a "pexesový král" - únor 2018

POHÁDKOVÁ 3.A  A  „PEXESOVÝ KRÁL“            I když už je dávno po Vánocích, ke kterým neodmyslitelně patří pohádky, celý uplynulý měsíc jsme v pohádkách prožili. Učili jsme se o nejznámějších pohádkářích K. J. Erbenovi , B. Němcové a...

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka - 29.1.2018

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka       V pondělí 29.1.2018 jsme se zúčastnili okresního kola Olympiády z českého jazyka. Soutěžila zde Zuzana Pokorná, žákyně 9.ročníku. Obsadila výborné 1.místo mezi 23 soutěžícími. Postoupila tak do krajského kola...

Lyžařský výcvik v Železné Rudě - 22. - 26. 1. 2018

Lyžařský výcvik             V letošním roce se lyžařského a snowboardového výcviku zúčastnilo 27 žáků sedmého ročníku. Výcvik se konal od 22.-26.1.2018 v Železné Rudě.  Pod vedením zkušených instruktorů se žáci i žákyně naučili...

Zimní radovánky ve 2.A - leden 2018

Zimní radovánky ve 2. A     Letošní zima se nám pořádně ukázala ve své ladovské kráse až v měsíci lednu. Naše třída 2. A tehdy nelenila a okamžitě toho využila, neboť v předpovědi počasí slibovali, že sníh dlouho nevydrží. Teple jsme se oblékli, navlékli rukavice,...

Matematika ve 2. A - 6.1.2018

Matematika ve 2. A       V hodinách matematiky se žáci ve 2. ročníku především učí vypočítávat příklady, pomocí nich pak řešit slovní úlohy, porovnávat čísla a jiné matematické vědomosti. Mezi další znalosti patří i geometrie, ve které si žáci nejdříve opakují...

Vánoce 2017 ve 2. A - 22.12.2017

Vánoce 2017 ve 2. A       Vánoce jsou považovány za nejvýznamnější svátky v roce, které lidé spojují se zakončením roku a s trávením času v rodinném kruhu. Také všichni z 2. A, žáci i paní učitelka, se rozhodli, že poslední školní den v roce 2017 stráví...

Vánoční klobouky dětí z 2. A - 19. 12. 2017

Vánoční klobouky dětí z 2. A       Necelý týden před Vánoci, přesně 19. 12. 2017, vytvářely děti z 2. A ve škole výrobek ve spolupráci s Radovánkem, který byl příhodně nazván „Vánoční klobouk“. Dávno předtím si děti na tento výrobek začaly připravovat věci na jeho...

Žáci z 2. A na besedě v kaznějovské knihovně - 14. 12. 2017

Žáci z 2. A na besedě v kaznějovské knihovně       Dne 14. 12. 2017 žáci 2. A ze ZŠ Kaznějov navštívili kaznějovskou knihovnu, kde na ně již čekala paní knihovnice, která měla pro děti připravenou besedu.      Žáci si s paní Tůmovou...

Vánoční besídka ve 3.B - 13. 12 . 2017

Vánoční besídka ve 3. B     Jako již každým rokem, připravujeme s dětmi v naší třídě tradiční vánoční besídku. Pokaždé, když děti dojdou do 3. třídy, nesmí v naší besídce chybět kromě pásma básniček, zimních písniček a vánočních koled nějaká pohádka .     V...

TRADIČNÍ SETKÁNÍ S KAZNĚJOVSKÝMI SENIORY - 13. 12. 2017

TRADIČNÍ  SETKÁNÍ  S  KAZNĚJOVSKÝMI  SENIORY       Každoročně pořádá naše škola několik akcí, kterými se snažíme v předvánočním čase vykouzlit úsměv na tvářích nejen dětem, které potřebují pomoc, ale i našim seniorům v místním pečovatelském...

Vánoční výstavka prací žáků ZŠ – „Děti pomáhají dětem" - 7. 12. 2017

Vánoční výstavka prací žáků ZŠ – „Děti pomáhají dětem“        Jako každý rok i v letošním školním roce pořádala naše škola předvánoční prodejní výstavku výrobků našich žáků určenou široké veřejnosti z řad rodičů i ostatních občanů Kaznějova. Výtěžek z této...

1 | 2 >>