Naše akce ve šk.r. 2016/2017

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd na MěÚ Kaznějov - 30. 6. 2017

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd na MěÚ Kaznějov   Velká pozornost se věnuje každý rok prvňáčkům, kteří plni očekávání přicházejí do školy, aby slavnostně zahájili svoji školní docházku. A na druhé straně jsou tady žáci 9.tříd, kteří 30.6. naposledy zamíří do školy, aby poté na MěÚ...

Loučení 9. tříd s učiteli a se spolužáky - 28. 6. 2017

Loučení 9. tříd s učiteli a se spolužáky   Stalo se již tradicí, že se v posledním týdnu žáci 9. tříd loučí se svými učiteli a s žáky na II. stupni. Letos rozloučení proběhlo ve středu 28.6.2017 ve školní jídelně. Již kolem 7. hodiny ráno žáci přišli do školy, aby připravili...

Sportovní den na II. stupni - 28. 6. 2017

Sportovní den na II. stupni.   Ve středu 28.6. 2017 od 9.45  probíhal v tělocvičně a na novém Oranžovém hřišti tradiční „Sportovní den“. Třídy II. stupně sestavily družstva na minikopanou a přehazovanou. V tělocvičně probíhaly zápasy v přehazované pod vedením rozhodčího...

Výlet na kolech 5. A – 27. 6. 2017

Výlet na kolech 5. A – 27. června       7.6. vyjela třída 5.A s paní učitelkou Zelenkovou a s rodiči:  panem Davídkem a paní Vondrovou na výlet kolech. Žáci ujeli celkem 19,5 km po krásných lesních cestách přes Rybnici, Habrový dolík, Lomany. Cílem bylo město Plasy, kde si...

Exkurze žáků 7.A do kaznějovského lomu na kaolin - 22. 6. 2017

Exkurze žáků 7.A do kaznějovského lomu na kaolin         Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se žáci 7.A vydali na exkurzi do nedalekého kaznějovského kaolinového lomu. Tam už na nás čekali pan Bílek a pan Sutnar, kteří se nás ujali a provedli nás areálem celého podniku. Pan...

Exkurze do lomu na kaolin v Kaznějově - 19. 6. 2017

Exkurze do lomu na kaolin v Kaznějově       Dne 19.6. 2017 se žáci 9.tříd zúčastnili exkurze do kaolinového lomu v Kaznějově. Žáci se dozvěděli spoustu informací, například o vzniku a využití kaolinu, o těžbě kaolinu a o rekultivaci .Během exkurze žáky provázel Ing. Jan...

EXKURZE 4. A DO ČESKÉHO ROZHLASU PLZEŇ – 15. 6. 2017

EXKURZE 4. A DO ČESKÉHO ROZHLASU PLZEŇ – 15. 6. 2017       Žáci 4.A se 15.6. vydali vlakem do Plzně do  Českého rozhlasu. Prohlédli si některá nahrávací studia, byli přítomni živému vysílání zpráv a měli možnost nahrát několik svých písniček, které jim...

Exkurze žáků 7. B do Plas – 13. 6. 2017

Exkurze žáků 7. B do Plas – 13. 6. 2017       V úterý 13. 6. 2017 navštívili žáci 7. B klášter Plasy. Byli nejprve rozděleni do dvojic a pomocí plánku a indicií měli sami procházet konvent a rozluštit jaký poklad mniši na konci 18. století v Plasích ukryli....

Pečení pizzy v 5.A – 13.6. 2017

Pečení pizzy v 5.A – 13.6. 2017     V úterý 13.6.při pracovních činnostech jsme se domluvili s žáky na pečení pizzy. Třída se rozdělila do skupinek a v nich se domluvili na ingrediencích, které na své pizze použijí. Na pizzu si žáci sami i upekli těsto a to ze zdravé...

Radovánkohraní – 12. 6. 2017

Radovánkohraní – 12. 6. 2017     Místní Radovánek uspořádal pro děti z 1. st. naší školy „Radovánkohraní“. V pondělí 12. června se tam většina tříd vypravila. Každý žák obdržel kartičku s názvy stanovišť a úkolem bylo projít a splnit všechny discipliny, které se...

Školní výlet 5.A - Karlovy Vary a hrad Loket - 8. 6. 2017

Školní výlet 5.A - 8. 6. 2017- Karlovy Vary a hrad Loket       8.6. se zúčastnila třída 5.A exkurze v záchranářském městečku v Karlových Varech a cestou zpět jsme se zastavili na hradu Loket, kde jsme měli prohlídku s průvodcem a po ní si mohli žáci prohlédnout mučírnu a...

Školní výlet – Slavonice, Český Rudolec, Bizoní farma - 8. a 9. 6. 2017

 Školní výlet – Slavonice, Český Rudolec, Bizoní farma - 8. a 9. 6. 2017  

Dům s pečovatelskou službou - 6. 6. 2017

Dům s pečovatelskou službou       V rámci projektu Škola pro udržitelný život pokračujeme ve spolupráci s DPS.     Na ukončení školního roku jsme pozvali obyvatele DPS do školy, žáci 3. třídy pod vedením p. uč. Mudry zahráli pohádku a...

Pasování prvňáčků na čtenáře – 6. 6. 2017

Pasování prvňáčků na čtenáře – 6. června 2017          Na konci každého prvního ročníku je již na ZŠ Kaznějov zvykem a tradicí, že se všichni prvňáčkové ze školy pasují v místní kaznějovské knihovně na čtenáře.      Dne 6. června...

Školní výlet 2.A a 2.B – Radyně a Nepomuk - 6. 6. 2017

Školní výlet 2.A a 2.B – Radyně a Nepomuk       V úterý  6. června si děti i paní učitelky ze 2.tříd užily úžasný výlet na Radyni a do zábavného parku v Nepomuku. Všichni jsme prožili parádní den a vrátili jsme se s krásnými pocity toho nejlepšího...

DEN DĚTÍ pro žáky 1. stupně – 2. 6. 2017

DEN DĚTÍ PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ – 2. 6. 2017      Naši žáci 5. Tříd připravili pro své mladší spolužáky ke Dni dětí hravé dopoledne plné zajímavých a nápaditých atrakcí. No posuďte sami z přiložených fotografií. Děti se bavily a svůj sváteční den si patřičně užilyJ Mgr. Libuše...

Praktické činnosti – dívky, 7. třídy - červen 2017

Praktické činnosti – dívky, 7. třídy       Děvčata sedmých tříd se po celý rok učila základům vaření. Přestože to nebylo úplně jednoduché díky vysokému počtu účastnic vaření a malému prostoru u kuchyňských linek, dívky své úkoly vcelku dobře zvládly. Dokázaly vytvořit...

Výrobky žáků 6. ročníku v hodinách praktických činnosti - červen 2017

Výrobky žáků 6. ročníku v hodinách praktických činnosti       V rámci předmětu praktické činnosti - dílny vyráběli žáci 6. ročníku nejrůznější předměty ze dřeva a kovu. Vedle drobných výrobků, jako byly např. krabičky, cedulky do záhonů a meče, vyráběli žáci dřevěné...

Koncert Vladimíra Hrona – 30. 5. 2017

KONCERT VLADIMÍRA HRONA – 30. 5. 2017     Dne 30. 5. 2017 dopoledne zavítal do Kaznějova zpěvák, moderátor, imitátor a bavič  Vladimír Hron. Pro žáky naší ZŠ vystoupil v místním kině nejdříve pro 1. stupeň a později i pro 2. stupeň. Na závěr se dětem podepisoval a fotil se...

Kytarový koncert – 30. 5. 2017

Kytarový koncert – 30. 5. 2017          30. 5. 2017 se uskutečnil kytarový koncert žáků II. stupně, kde svým rodičům a kamarádům ukázali, co se za uplynulý rok naučili zahrát. Na kroužek chodilo tento rok 7 žáků - Klára Kaňková, Michaela Čechová, Filip Medal,...

Den Země - 29. 5. 2017

DEN ZEMĚ – 29. 5. 2017       Dne 29. 5. 2017 se na ZŠ Kaznějov uskutečnil Den země. Tuto akci připravil pro žáky školy Dům dětí a mládeže Radovánek z Kaznějova.     Ten den ráno vyšli žáci ze základní školy se svými třídními učitelkami směrem ke...

Společný školní výlet 3.A, 3.B a 4. A - 24. - 25. 5 . 2017

Společný školní výlet 3.A, 3.B a 4. A       24. – 25. 5 2017 se žáci třetích tříd a 4.A společně  vypravili na dvoudenní školní výlet do rekreačního střediska Machův mlýn. Po příjezdu na místo jsme se ubytovali v chatkách. Pak jsme si prohlédli areál a pustili se...

Dějepisná exkurze - Lidice, Krakovec - 22. 5. 2017

Dějepisná exkurze - Lidice, Krakovec - 22. května 2017          U příležitosti 75 let od vyhlazení obce Lidice a 70 let od položení základního kamene k výstavbě nových Lidic připravila paní učitelka Ilona Barbořáková pro žáky devátých tříd dějepisnou exkurzi do...

Výlet 1. tříd do Karlových Varů a na hrad Loket - 18. 5. 2017

 Výlet 1. tříd do Karlových Varů a na hrad Loket           V letošním školním roce žáci 1. ročníků ze ZŠ Kaznějov jeli 18. 5. 2017 na svůj první školní výlet. Na výlet je vezl žlutý patrový autobus od dopravní společnosti Intertrans. Vyjeli...

Besídka ke Dni matek v 1.B – 15. 5. 2017

Besídka ke Dni matek v 1.B – 15. 5. 2017          Naši malí prvňáčkové si pro své maminky, ale i ostatní z rodiny, připravili pásmo pohádek, písniček, hádanek a básniček s tématikou k svátku maminek. Bylo velmi náročné naučit se zpaměti...

Vlastivědný zájezd Františkovy Lázně - 29.4.2017

Vlastivědný zájezd Františkovy Lázně     Na přelomu dubna a května se opět se žáky z Dolní Bělé uskutečnil jarní zájezd. Hlavní náplní byla návštěva Františkových Lázní.     Nejprve nás čekalo několik menších zastavení. První se konalo v Kynšperku...

Výchovně-vzdělávací zájezd Magická Anglie - 23. – 28. 4. 2017

       Výchovně-vzdělávací zájezd Magická Anglie  - 23. – 28. 4. 2017    

1 | 2 | 3 >>